نمايشگاه تخصصي صنايع و محصولات بهداشتي ،آرايشي

شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام

جهت آشنایی با شرایط ثبت نام فرم رامطالعه نمایید

جزئیات
ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

جزئیات
تعهدنامه و تایید طرح غرفه سازی

تعهدنامه و تایید طرح غرفه سازی

این فرم توسط مشارکت کننده ومهندس ناظر تکمیل می گردد

جزئیات

شرکت مهراس پیشگام صدرا
مسئول ثبت نام:خانم بیرگانی

تلفن ثابت:32683041-031 تلفن همراه:09138094368

نمایشگاه های داخلی
کارشناس ناظرثبت نام :خانم رفسنجانیتلفن ثابت : شماره همراه: 09134632313

Back To Top